به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

بر اساس دانش انگلیسی و سن کدام برنامه مهاجرتی مناسب است؟

$

مدرک ایلتس 

بهترین برنامه مهاجرتی بر اساس دانش زبان انگلیسی متقاضی کدام است؟

Z

بدون مدرک زبان 

برنامه متناسب با این سطح از دانش انگلیسی برنامه ویزای کار تجاری  و ویزای دانش آموزی کمتر از ۱۸ سال می باشد.

Z

مدرک ایلتس ۵

برنامه متناسب با این سطح از دانش انگلیسی برنامه ویزای استارت اپ و  ویزای خرید بیزنس کانادایی می باشد.

Z

مدرک ایلتس ۶.۵

برنامه متناسب با این سطح از دانش انگلیسی برنامه ویزای دانشجویی جهت تحصیل در کالج یا دانشگاه های کانادا می باشد.

Z

مدرک ایلتس ۷ و بیشتر

برنامه متناسب با این سطح از دانش انگلیسی برنامه های اسکیلد ورکر استانی یا فدرال کانادا می باشد.

$

سن 

بهترین برنامه مهاجرتی بر اساس سن متقاضی کدام است؟

Z

۱۸ سال و کمتر

اخذ ویزای دانش آموزی و تحصیل در مدارس به زبان انگیسی یا فرانسه در کانادا

Z

۱۸ الی ۲۵ سال

اخذ ویزای دانشجویی و تحصیل در کالج یا دانشگاه های کانادا یا شرکت در برنامه های اسکیلد ورکر استانی یا فدرال کانادا

Z

۲۶ الی ۶۴ سال

چنانچه متقاضی قصد ورود سریع به کانادا در کمتر از یکسال را  بدون مدرک زبان داشته باشد، برنامه ویزای کار تجاری یا سایر ویزا های بیزنسی متناسب این دسته از متقاضیان می باشد. متقاضیان با داشتن حداقل ایلتس ۵ در  برنامه ویزای استارت اپ کانادا امکان ورود با اقامت دائم را طی مدت دو الی سه سال خواهد داشت.

Z

۶۵ سال و بیشتر

تنها برنامه مستقیم اقامت بدون نیاز به مدرک تحصیلی و زبان انگلیسی ویزای سرمایه گذاری کبک می باشد (این برنامه فعلا بسته است). برنامه جایگزین این سنین از متقاضیان در صورت داشتن سوابق مالکیتی بیزنسی یا مدیریتی برنامه ویزای کار تجاری ، ویزای خرید بیزنس کانادایی و ویزای استارت اپ کانادا می باشد.

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×