به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

Website Disclaimer

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت “همانطور که هست” ارائه شده است. Borman هیچ گونه ضمانت یا اظهارنظر صریح یا ضمنی در رابطه با صحت یا کامل بودن محتویات وب سایت نمی دهد. اطلاعات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یا به روز شوند و ممکن است حاوی اشتباهات فنی یا اشتباهات نگارشی باشند. Borman هیچ مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از یا در ارتباط با استفاده از این وب سایت نخواهد داشت.

کلیه ارتباطات، ایمیل‌ها، بازخوردها، پیام‌ها و سایر مطالبی که به این سایت منتقل می‌شوند، غیرمحرمانه تلقی می‌شوند.
مطالب موجود در این وب سایت توسط قوانین و معاهدات بین المللی حق چاپ محافظت می شود. تمامی حقوق محفوظ است. شما می توانید یک کپی از هر گونه مطالب موجود در وب سایت را برای استفاده شخصی و غیرتجاری دانلود کنید، مشروط بر اینکه مطالب را به هیچ وجه اصلاح یا تغییر ندهید یا هر گونه اطلاعیه حق چاپ یا علامت تجاری را حذف یا تغییر ندهید.

نام‌ها و آرم‌هایی که بورمن و شرکت‌های وابسته به آن را شناسایی می‌کنند، علائم تجاری Borman یا شرکت‌های وابسته به آن هستند.اینترنت هنوز یک رسانه کاملاً ایمن نیست و بنابراین محرمانگی و حریم خصوصی نمی تواند تضمین شود. Borman هیچ مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از انتقال اطلاعات محرمانه یا شخصی نخواهد داشت

The material on this website is provided “as is”. Borman makes no warranties or representations, either express or implied, concerning the accuracy or completeness of the website’s contents. Information may be changed or updated without notice and may contain technical inaccuracies or typographical errors. Borman will not be liable for damages of any kind arising out of, or in connection with, the use of this website.

All communications, emails, feedback, messages, and other materials transmitted to this site will be treated as non-confidential and non-proprietary.

The material on this website is protected by international copyright laws and treaties. All rights are reserved. You may download one copy of any material on the website for personal, non-commercial use provided that you do not modify or alter the material in any way or delete or change any copyright or trademark notice.

Names and logos identifying Borman and its affiliates are trademarks of Borman or its affiliates.

The internet is not yet a fully secure medium, and therefore confidentiality and privacy cannot be ensured. Borman will not be liable for any damages resulting from the transmission of confidential or personal information.

Legal Notice

 

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×