به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما


International English Language Testing System (IELTS) General Training 

یکی از مسایل قابل توجه برای متقاضیان مهاجرت و همچنین شهروندی کانادا، آشنایی متقاضی با یکی از دو زبان رسمی کاناداست. سازمانی در کانادا به نام مرکز سنجش معیارهای زبان در کانادا  Centre for Canadian Language Benchmarks مسؤل تعریف سطح آشنایی با زبان های فرانسه و انگلیسی است. این سازمان، از دو جنبه سطح زبان (انگلیسی یا فرانسه) را می سنجد.

همانطور که مطلع  هستید در بیشتر روش های مهاجرت و شهروندی متقاضی نیازمند آشنایی با یکی از دو زبان رسمی کانادا انگلیسی و فرانسه هستند. زبان بیشتر مردم کانادا انگلیسی است (حدود دو سوم جمعیت کانادا) ولی تعداد قابل توجهی از مردم کانادا به فرانسه ارتباط برقرار می کنند. هر دو زبان در کانادا رسمی هستند؛ بدین معنا که دولت فدرال و شرکت های فدرال کانادا لازم است به هر دو زبان به کارمندان و ارباب رجوع خود خدمات ارائه کنند.

جهت تطابق نمرهی آزمون IELTS با استاندارد زبانی کشور کانادا (CLB) می توانید از جول زیر استفاده کنید. لازم به ذکر است که از این جدول می توانید برای محاسبه امتیاز زبان انگلیسی در فرآیند مهاجرت استفاده کنید.

حداقل نمره لازم در بیشترین برنامه های مهاجرتی جه میران است؟
برنامه های استارت اپ، ویزا های کار و یا کار آفرینی: CLB5
برنامه های اسکیلد ورکر اکسپرس انتری و استانی: CLB7 و بیشتر

چه ازمون های برای اداره مهاجرت مورد قبول است؟
ازمون های ایلتس جنرال، سلپیپ و تف فرانسه مورد قبول اداره مهاجرت می باشد

International English Language Testing System (IELTS) General Training – Test score equivalency chart
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0
Test d’évaluation de français (TEF) – Test score equivalency chart for reports issued on or after April 1, 2014
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 263-277 393-415 316-333 393-415
9 248-262 371-392 298-315 371-392
8 233-247 349-370 280-297 349-370
7 207-232 310-348 249-279 310-348
6 181-206 271-309 217-248 271-309
5 151-180 226-270 181-216 226-270
4 121-150 181-225 145-180 181-225

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×