به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۶ سال تجربه و تخصص داریم

a
M

۱۶ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

ارزیابی رایگان مهاجرت
خبر شماره ۲۲۶:  تغییر امتیاز لیست رشته های استان کبک از ابتدای نوامبر ۲۰۱۹

خبر شماره ۲۲۶: تغییر امتیاز لیست رشته های استان کبک از ابتدای نوامبر ۲۰۱۹

پس گذشت از یک سال از آخرین لیست رشته های استان کبک، لیست جدید امتیاز رشته های تحصیلی برنامه اسکیلد ورکر استان کبک در سایت رسمی اداره مهاجرت کبک منتشر شد. تغییرات امتیاز رشته های عمدتا مثبت بوده است. در این تغییرات بعضی از رشته های صفر امتیازی همانند شیمی، فیزیک، زبان...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×