به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

خبر شماره ۲۲۷ : شرح حال پرونده دریافت اقامت دائم کانادا

خبر شماره ۲۲۷ : شرح حال پرونده دریافت اقامت دائم کانادا

جهت اطلاع و آشنایی بیشتر شما کلیانت ها و خوانندگان عزیز در خصوص پروسه های اقامتی کانادا، مراحل پرونده یکی از کلیانت های دوره قدیم کاغذی اسکیلد ورکر کبک ما که در این ماه موفق به دریافت ویزای اقامتی خود شده است از ابتدا تا ویزا به شرح زیر می باشد. توضیح تصویر فوق: ویزای...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×