به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۶ سال تجربه و تخصص داریم

a
M

۱۶ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

ارزیابی رایگان مهاجرت
خبر شماره 122: آخرین اخبار از وضیعت پرونده های کبک کانادا

خبر شماره 122: آخرین اخبار از وضیعت پرونده های کبک کانادا

برور رسانی آخرین تغییرات مهاجرت به کانادا (کبک) از طریق تخصص کاری مرحله کبک: در روز های اخیر و ماه گذشته برای تعدادی از متقاضیان با رشته های ۱۲ و ۶ امتیازی با مشاوره بنده اقدام به تکمیل و ارسال پرونده مهاجرتی خود به دفتر کبک در مونترال نموده بودند، فایل نامبر از دفتر...
خبر شماره ۱۵ : نمــونه فایل نامـبر های کبـک از مونترال

خبر شماره ۱۵ : نمــونه فایل نامـبر های کبـک از مونترال

توضیحات نامه دریافتی – تایید بازگشایی پرونده شما موضوع نامه دریافتی : باز شدن پرونده شما شماره رفرانس پرونده یا No réf. ind در قسمت گوشه سمت راست نامه – این شماره رفرانس پرونده شماست برای اعلام هر گونه تغییر در پرونده خود مانند ازدواج افراد مجرد یا صاحب...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×