به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

خبر شماره 141 : دریافت نامه های فایل نامبر متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا

خبر شماره 141 : دریافت نامه های فایل نامبر متقاضیان مهاجرت به کبک کانادا

در روزهای اخیر و ماه گذشته برای تعدادی از متقاضیان با رشته های ۱۲ و ۶ امتیازی که با مشاوره ما اقدام به تکمیل و ارسال پرونده مهاجرتی خود به دفتر کبک نموده بودند، ایمیل یا رسید حاوی فایل نامبر از دفتر مهاجرت کبک مبنی بر بازگشایی درخواست آنها دریافت شده است. فایل نامبر...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×