به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال دانش و تخصص داریم

خبر شماره 122: آخرین اخبار از وضیعت پرونده های کبک کانادا

خبر شماره 122: آخرین اخبار از وضیعت پرونده های کبک کانادا

برور رسانی آخرین تغییرات مهاجرت به کانادا (کبک) از طریق تخصص کاری مرحله کبک: در روز های اخیر و ماه گذشته برای تعدادی از متقاضیان با رشته های ۱۲ و ۶ امتیازی با مشاوره بنده اقدام به تکمیل و ارسال پرونده مهاجرتی خود به دفتر کبک در مونترال نموده بودند، فایل نامبر از دفتر...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×