به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال دانش و تخصص داریم

خبر شماره ۲۳۲: تعلق در برنامه سرمایه گذاری کبک کانادا

خبر شماره ۲۳۲: تعلق در برنامه سرمایه گذاری کبک کانادا

تنها برنامه سرمایه گذاری کانادا مربوط به استان کبک تا ابتدای اپریل ۲۰۲۱ باز نخواهد شد. این برنامه مختصص سرمایه گذاران خارجی در این استان است و تنها برنامه سرمایه گذاری کانادا می باشد. جزییات این برنامه:- دارایی متقاضی (و همسر) بیش از ۲ میلیون دلار کانادا باشد نکته:...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×