به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

خبر شماره 145 : طرح تصویب قانون جدید مهاجرت به کبک از اول اپریل 2014

خبر شماره 145 : طرح تصویب قانون جدید مهاجرت به کبک از اول اپریل 2014

در 18 فوریه 2014 وزیر جوامع فرهنگی و مهاجرت کبک خانم دایان دو کوغسی با ارائه درخواستی به پارلمان کبک مبنی بر تغییرات اساسی در جذب مهاجران این استان و جایگزنی آن با قوانین فعلی مربوط به سال 1986 شد. اهمیت زبان فرانسه, سازگاری مهاجران با جامعه کبک و همچنین جذب افراد با...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×