به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

خبر شماره 132: امکان لغو درخواست مهاجرت کبک برای عده ای محدود از متقاضیان

خبر شماره 132: امکان لغو درخواست مهاجرت کبک برای عده ای محدود از متقاضیان

Withdrawal of immigration application خبر تکمیلی در ارتباط با قوانین اخیر دولت کبک: سایت رسمی مهاجرت در دو روز گذشته با توجه به تصمیم خارق العاده خود در خصوص تغییرات در امتیاز زبان و رشته ها, امکان کنسل کردن درخواست مهاجرت کبک فقط برای افرادای که پرونده آنها مابین...
error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×