به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

برنامه تجاری و کار آفرینی کانادا

لیست تمام برنامه های تجاری و کار آفرینی کانادا

چنانچه قصد اخذ اقامت دایم کانادا از طریق کار افرینی یا سرمایگذاری در کانادا دارید جدوال زیر را مطالع نمایید:

برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کبک

برنامه برنامه مهاجرت سرمایه گذاری کبک

دارایی خالص

۲.۰۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ دلار کانادا از طریق کارگزاران مالی تایید شده سرمایه گذاری کنند.

تجربه

داشتن حداقل دو سال سابقه مدیریت تجاری (برنامه ریزی، مدیریت و کنترل منابع انسانی، فیزیکی و مالی) در طول پنج سال پیش از ارسال درخواست. این سابقه کار باید در فعالیت های انتفاعی (شرکت ها و موسسات کشاورزی، تجاری، صنعتی، و یا سابقه مدیریت در موسسات دولتی یا بین المللی) و در سمت های شغلی تمام وقت بوده باشد

سیستم EOI

خیر

مدیریت

لازم نیست

بیزینس پلن

خیر

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود

مصاحبه

ممکن است

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست

اقامت دائم / اجازه کار

بعد از دریافت CSQ

دیگر ضروریات

معاینه پزشکی وگواهی عدم سوء پیشینه

مهاجرت تجاری استان کبک – کارآفرینان

برنامه مهاجرت تجاری استان کبک – کارآفرینان

دارایی خالص

داشتن حداقل ۹۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

سابقه تجاری ویا داشتن شراکت

اداره و کنترل ( به تنهایی یا به کمک همسر) حداقل ۲۵٪ موسسه ایی که تأسیس کرده اید یا حداقل ۵۱٪ موسسه ایی که به شما واگذار شده است .

سیستم EOI

خیر

مدیریت

لازم است

برنامه تجاری

لازم است

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود

مصاحبه

ممکن است

سپرده برای استارت آپ

مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ دلار کانادا سپرده برای ساکنین مونترال .مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ دلار کانادا سپرده برای ساکنین خارج از مونترال

اقامت دائم / اجازه کار

بعد از دریافت CSQ

دیگر ضروریات

باید قراردادی(سندی) جهت نشان دادن توانایی مالی خود ارسال کنید
مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ دلار کانادا سپرده قابل باز پرداخت

مهاجرت تجاری کبک – خویش فرمایان

برنامه مهاجرت تجاری کبک – خویش فرمایان

دارایی خالص

۱۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

لازم نیست

تجربه

داشتن حداقل دو سال سابقه در حرفه یا شغلی که می خواهند بعد از اقامت در استان کبک به آن بپردازند

سیستم EOI

خیر

مدیریت

لازم است

بیزینس پلن

خیر

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود

مصاحبه

ممکن است

سپرده برای استارت آپ

مبلغ پنجاه هزار دلار کانادا سپرده برای ساکنین مونترال .مبلغ بیست و پنج هزار دلار کانادا سپرده برای ساکنین خارج از مونترال

اقامت دائم / اجازه کار

بعد از دریافت CSQ

دیگر ضروریات

باید قراردادی(سندی) جهت نشان دادن توانایی مالی خود ارسال کنید

برنامه مهاجرت از طریق ویزای استارت آپ دولت فدرال

برنامه برنامه مهاجرت از طریق ویزای استارت آپ دولت فدرال

دارایی خالص

لازم نیست

حداقل سرمایه گذاری

سرمایه گذاری به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ دلار کانادا در یکی ازسازمانهای برگزیده یا مبلغ ۷۵.۰۰۰ دلار کانادا در یکی از Canadian angel investor group.

تجربه

لازم نیست

سیستم EOI

خیر

مدیریت

لازم است

بیزینس پلن

خیر

سفر تفریحی

لازم نیست

مصاحبه

در صورت نیاز توسط سازمان مهاجرت برگزار میشود.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست

اقامت دائم / اجازه کار

اقامت دائم فورا اخذ میشود.

دیگر ضروریات

باید یک تعهد نامه حمایتی از سازمانهای برگزیده ارائه شود.

مهاجرت خویش فرمایان دولت فدرال

برنامه مهاجرت خویش فرمایان دولت فدرال

دارایی خالص

لازم نیست

حداقل سرمایه گذاری

لازم نیست

تجربه

داشتن حداقل دو سال سابقه ورزشی یا هنری در طول پنج سال گذشته

سیستم EOI

خیر

مدیریت

لازم است

بیزینس پلن

خیر

سفر تفریحی

لازم نیست

مصاحبه

در صورت نیاز

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست

اقامت دائم / اجازه کار

اقامت دائم فورا اخذ میشود.

دیگر ضروریات

دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه .

مهاجرت کشاورز خویش فرما – استان آلبرتا

برنامه مهاجرت کشاورز خویش فرما – استان آلبرتا

دارایی خالص

۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

تجربه

تجربه مدیریت در مزرعه

سیستم EOI

خیر

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست

اقامت دائم / اجازه کار

پس از دریافت گواهی از استان

دیگر ضروریات

این سرمایه گذاری باید در استان آلبرتا باشد.

مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا – کارآفرینان

برنامه مهاجرت تجاری استان بریتیش کلمبیا – کارآفرینان

دارایی خالص

۶۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۲۰۰.۰۰۰ دلار کانادا یا ۴۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

تجربه

۳ سال تجربه مدیریت و مالکیت یا ۴ سال سابقه مدیریت ارشد یا یک سال سابقه مدیریت و مالکیت و دو سال سابقه بعنوان مدیر ارشد .

سیستم EOI

بله

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود.

مصاحبه

بنا به درخواست استان بریتیش کلمبیا

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست

اقامت دائم / اجازه کار

دو سال ویزای کاری بعد از گرفتن نامزدی برای استان بریتیش کلمبیا؛ اقامت دائم مشروط بر پذیرفته شدن پیشنهاد بیزینسی است.

دیگر ضروریات

فراهم آوردن فرصت شغلی برای حداقل یک شهروند کانادا.

مهاجرت تجاری استان مانیتوبا – کارآفرینان

برنامه مهاجرت تجاری استان مانیتوبا – کارآفرینان

دارایی خالص

۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۲۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا برای سرمایه گذاری در مرکز استان مانیتوبا یا ۱۵۰.۰۰۰ دلار کانادا برای سرمایه گذاری از مرکز استان مانیتوبا و باید بیزینس مناسبی باشد و برای مینیمم یک شهروند استان مانیتوبا کار فراهم آورد.

تجربه

تجربه مدیریت در مزرعه

سیستم EOI

بله

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

باید در یک سال گذشته یا کمتر از آن باشد.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست

اقامت دائم / اجازه کار

اقامت دائم پس از واجد شرایط شدن؛ اجازه کار موقت صادر میشود.

دیگر ضروریات

امتیاز ۶۰ به بالا در سیستم امتیاز بندی

۱۰۰.۰۰۰ دلار کانادا سپرده قابل بازپرداخت دیگر ضروری نیست.

مهاجرت تجاری استان مانیتوبا – جریان سرمایه گذاران در کشاورزی

برنامه مهاجرت تجاری استان مانیتوبا – سرمایه گذاران در کشاورزی

دارایی خالص

۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۳۰۰/۰۰۰ دلار کانادا برای سرمایه گذاری درمناطق روستایی مانیتوبا و سرمایه گذاری در مزرعه ایی که به صورت منفعل است قابل قبول نیست.

تجربه

۳ سال تجربه مدیریت در مزرعه یا مالکیت مزرعه .

سیستم EOI

بله

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

سفر تحقیقاتی لازم است.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست.

اقامت دائم / اجازه کار

اقامت دائم پس از واجد شرایط شدن؛ اجازه کار موقت صادر میشود.

دیگر ضروریات

۱۰۰.۰۰۰ دلار کانادا سپرده قابل بازپرداخت دیگر ضروری نیست.

مهاجرت تجاری استان نیوبرانزویک – کارآفرینان

برنامه

مهاجرت تجاری استان نیوبرانزویک – کارآفرینان

دارایی خالص

۶۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۲۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا .

تجربه

داشتن سه سال سابقه بیزینسی یا پنج سال سابقه مدیریت ارشد یک بیزینس در پنج سال گذشته

سیستم EOI

بله

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

۱۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

اقامت دائم / اجازه کار

اقامت دائم پس از گرفتن نامزدی در استان.

دیگر ضروریات

سن متقاضی باید بین ۲۲ ال ۵۵ سال باشد. دارای بودن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه در حد CLB 5

مهاجرت تجاری استان نوا اسکوشیا – کارآفرینان

برنامه

مهاجرت تجاری استان نوا اسکوشیا – کارآفرینان

دارایی خالص

۶۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۱۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا .

تجربه

داشتن سه سال سابقه بیزینسی و مالکیت ۳۳.۳٪ از بیزینس در ده سال گذشته یا بیشتر از پنج سال سابقه مدیریت ارشد یک بیزینس در ده سال گذشته

سیستم EOI

بله

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست.

اقامت دائم / اجازه کار

به مدت یک سال بیزینس را با ویزای کاری اداره شود؛ در صورتیکه شرایط پروگرم را دارا باشد.

دیگر ضروریات

ابراز علاقه (EOI) را ارسال کنید.

شرایط خاص دیگری نیز وجود دارد.

 دارای بودن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه در حد CLB 5

مهاجرت تجاری مناطق شمال غربی – جریان تجاری کارآفرین

برنامه

مهاجرت تجاری مناطق شمال غربی – جریان تجاری کارآفرین

دارایی خالص

۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا برای بیزینس در Yellowknife یا ۲۵۰.۰۰۰ دلار کانادا برای بیزینس خارج از Yellowknife

حداقل سرمایه گذاری

داشتن دارایی ۳۰۰.۰۰۰ دلار کانادایی و مالکیت ۳۳.۳٪ بیزینس درYellowknife یا داشتن ۱۵۰.۰۰۰ دلارکانادا و مالکیت ۳۳.۳٪ بیزینس یا سرمایه گذاری یک میلیون دلار کانادا در خارج از Yellowknife

تجربه

داشتن تجربه مرتبط

سیستم EOI

لازم نیست.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم نیست.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

۷۵.۰۰۰ دلار کانادا

اقامت دائم / اجازه کار

دو سال ویزای کاری؛ اقامت دائم پس از داشتن شرایط این برنامه .

دیگر ضروریات

دارای بودن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه حداقل CLB 4
بیزینس باید دز مناطق شمال غربی دایر شود و موقعیت شغلی برای ساکنین آن فراهم آورد.

برنامه مهاجرت تجاری استان اونتاریو – Corporate Stream

برنامه برنامه مهاجرت تجاری استان اونتاریو – Corporate Stream

دارایی خالص

لازم نیست.

حداقل سرمایه گذاری

داشتن دارایی ۵/۰۰۰/۰۰۰ دلار کانادایی و یا داشتن ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ دلارکانادا در ساختمان سازی یا امور مرتبط

تجربه

شرکت بین المللی باید حداقل ۳۶ ماه پیش از زمان درخواست تاسیس شده باشد.

سیستم EOI

لازم نیست.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم نیست.

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست.

اقامت دائم / اجازه کار

متقاضی و افراد کلیدی در ابتدا ویزای کاری دریافت میکنند؛ اقامت دائم بعد از واجد شرایط شدن اعطا میشود.

دیگر ضروریات

ایجاد ۵ موقعیت شغلی جدید برای شهروندان یا افراد مقیم در کانادا.

برنامه مهاجرت تجاری استان اونتاریو – Entrepreneur Stream

برنامه برنامه مهاجرت تجاری استان اونتاریو – Entrepreneur Stream

دارایی خالص

برای بیزینس در تورنتو بزرگ: ۱/۵۰۰/۰۰۰ دلار کانادا یا برای بیزینس خارج از تورنتو بزرگ:  ۸۰۰/۰۰۰ دلار کانادا یا برای بیزینس در زمینه آی سی تی و ارتباطات دیجیتال داشتن دارایی ۸۰۰/۰۰ دلار کانادا بدون در نظر گرفتن محل بیزینس

حداقل سرمایه گذاری

برای بیزینس در تورنتو بزرگ: ۱/۰۰۰/۰۰۰ دلار کانادا و مالکیت ۳۳.۳٪ یا برای بیزینس خارج از تورنتو بزرگ:  ۵۰۰/۰۰۰ دلار کانادا و مالکیت ۳۳.۳٪  یا برای بیزینس در زمینه آی سی تی و ارتباطات دیجیتال داشتن دارایی ۵۰۰/۰۰ دلار کانادا و مالکیت ۳۳.۳٪ بیزینس.

تجربه

حداقل ۳۶ ماه تجربه بیزینس در پنج سال گذشته بعنوان مالک یا مدیر بیزینس مربوطه.

سیستم EOI

لازم است.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

در صورت نیاز.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست.

اقامت دائم / اجازه کار

متقاضی و افراد کلیدی در ابتدا ویزای کاری دریافت میکنند؛ اقامت دائم بعد از واجد شرایط شدن اعطا میشود.

دیگر ضروریات

امضای  Performance Agreement در اونتاریو.

مدرک زبان CLB 4

ایجاد حداقل ۲ موقعیت شغلی جدید برای شهروندان یا افراد مقیم در کانادا.

برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Work Permit Stream

برنامه برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Work Permit Stream

دارایی خالص

۵۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

لازم نیست.

تجربه

داشتن تجربه در زمینه مدیریت لازم است.

سیستم EOI

لازم است.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

۷/۵۰۰ دلار کانادا از ۱۰/۰۰۰ در صورتی صرفه نظر کردن از برنامه قابل باز پرداخت است.

اقامت دائم / اجازه کار

Letter of support from the province to apply for a work permit;Obtain nomination once all of the terms and conditions of Performance Agreement are met

دیگر ضروریات

دارای بودن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه حداقل CLB 4

حداقل تحصیلات دیپلم مدرسه

سن بین ۲۱-۵۹

برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Partial Ownership

برنامه برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Partial Ownership

دارایی خالص

۶۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۱۵۰/۰۰۰ دلار کانادا و مالکیت حداقل یک سوم از بیزینس یا داشتن ۱/۰۰۰/۰۰۰ دلار کانادا.

تجربه

داشتن تجربه در زمینه مدیریت لازم است.

سیستم EOI

لازم است.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

۲۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

اقامت دائم / اجازه کار

دریافت اقامت دائم بعد از گرفتن مدرک نامزدی استان.

دیگر ضروریات

ارسال توافقنامه سرمایه گذاری

دارای بودن مدرک آیلتس ۴ در دو سال گذشته

داشتن امتیاز ۵۰ به بالا از سیستم مهاجرتی

برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Ownership 100%

برنامه برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Ownership 100%

دارایی خالص

۶۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۱۵۰/۰۰۰ دلار کانادا

تجربه

داشتن تجربه در زمینه مدیریت لازم است.

سیستم EOI

لازم است.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

مشخص نیست.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

۲۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

اقامت دائم / اجازه کار

دریافت اقامت دائم بعد از گرفتن مدرک نامزدی استان.

دیگر ضروریات

دارای بودن مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه حداقل CLB 4

سن بین ۲۱-۵۹

برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Partial Ownership

برنامه برنامه مهاجرت استان پرنس ادوارد – Partial Ownership

دارایی خالص

۶۰۰.۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۱۵۰/۰۰۰ دلار کانادا و مالکیت حداقل یک سوم از بیزینس یا داشتن ۱/۰۰۰/۰۰۰ دلار کانادا.

تجربه

داشتن تجربه در زمینه مدیریت لازم است.

سیستم EOI

لازم است.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

۲۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

اقامت دائم / اجازه کار

دریافت اقامت دائم بعد از گرفتن مدرک نامزدی استان.

دیگر ضروریات

ارسال توافقنامه سرمایه گذاری

دارای بودن مدرک آیلتس ۴ در دو سال گذشته

داشتن امتیاز ۵۰ به بالا از سیستم مهاجرتی

برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان – Entrepreneur Category

برنامه برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان – Entrepreneur Category

دارایی خالص

۵۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

۳۰۰/۰۰۰ دلار کانادا درشهر رجینا یا ساسکاتون و مالیکیت ۳۳.۳٪ بیزینس یا داشتن ۲۰۰/۰۰۰ دلار کانادا در محله های دیگر استان ساسکاچوان و مالکیت ۳۳.۳٪ بیزینس یا سرمایه گذاری ۱/۰۰۰/۰۰۰ دلار کانادا.

تجربه

داشتن حداقل ۳ سال تجربه بعنوان کارآفرین با در زمینه مدیریت یک بیزینس در ده سال گذسته.

سیستم EOI

لازم است.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

در صورت لزوم.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست.

اقامت دائم / اجازه کار

 دو سال ویزای کاری؛ دریافت اقامت دائم بعد از داشتن همه شرایط.

دیگر ضروریات

امضای Performance Agreement

ایجاد دو یا بیشتر موقعیت شغلی در صورتیکه بیزینس درشهر رجینا یا ساسکاتون باشد.

برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان – Farm Owner/Operator Category

برنامه برنامه مهاجرت استان ساسکاچوان – Farm Owner/Operator Category

دارایی خالص

۵۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

لازم نیست.

تجربه

تجربه مالکیت کشاورزی مشابه شیوه های کشاورزی که در ساسکاچوان استفاده می شود.

سیستم EOI

لازم نیست.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

لازم است.

مصاحبه

در صورت لزوم.

سپرده قابل باز پرداخت

۷۵/۰۰۰ دلار کانادا

اقامت دائم / اجازه کار

پس از دریافت نامزدی استان.

دیگر ضروریات

ارسال Farm Establishment Plan

امضای Performance Agreement

برنامه مهاجرت یوکان

برنامه برنامه مهاجرت یوکان

دارایی خالص

۵۰۰/۰۰۰ دلار کانادا

حداقل سرمایه گذاری

داشتن ۳۰۰/۰۰۰ دلار کانادا و مالکیت حداقل یک سوم از یک بیزینس در شراکت با یک شهروند یا مقیم کانادا.

تجربه

داشتن حداقل ۳ سال تجربه بعنوان کارآفرین یا مدیریت یک بیزینس و حداقل ۵ سال تجربه کاری مرتبط

سیستم EOI

لازم نیست.

مدیریت

لازم است.

بیزینس پلن

لازم است.

سفر تفریحی

پیشنهاد میشود.

مصاحبه

لازم است.

سپرده قابل باز پرداخت

لازم نیست.

اقامت دائم / اجازه کار

دو سال ویزای کاری؛ دریافت اقامت دائم بعد از داشتن همه شرایط.

دیگر ضروریات

محل بیزینس باید در مکانهای استرتژیک باشد.

داشتن امتیاز ۶۵ به بالا از سیستم مهاجرت.

————————————————————————————————————————————-

ارزیابی

جهت تکمیل فرم ارزیابی اینجا کلیک نمایید

————————————————————————————————————————————-

خدمات ما
اگر به هر دلیلی مایل به اخذ ویزای کانادا از طریق برنامه های خود اشتغالی هستید، تمامی مراحل انجام کار شما توسط تیم حقوقی-تجاری کانادا با همراهی تیم حقوقی در تورنتو کانادا صورت میگیرد.

جهت مشاوره و ارسال سوال با ما در ارتباط باشید

اخذ وقت مشاوره : کلیک کنید

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×