به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

مقایسه امتیاز آزمونهای زبان فرانسه و انگلیسی


زبان فرانسه:
مدرک قابل قبول: مدارک TCF, TCFQ, TEF,  TEFAQ, DELF, DALF
5 امتیاز :  به یک مهارت ماند اسپیکینگ B2 نیاز دارید
10 امتیاز :  به دو مهارت اسپکینک و لیسینینگ B2 نیاز دارید
زبان انگلیسی:
مدرک قابل قبول: فقط مدرک ایلتس
3 امتیاز :  به سه مهارت مدرک ایلتس (نمرات با رنگ قرمز مشخص شده)  نیاز دارید
4 امتیاز :  به چهار مهارت مدرک ایلتس (نمرات با رنگ قرمز مشخص شده )  نیاز دارید

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×