به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

اداره مهاجرت کانادا در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ برابر با ۹ آبان ماه ۱۳۹۹ برنامه سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۳ با جذب بیش از یک میلیون و دوست هزار نفر در برنامه های متفاوت به شرح زیر اعلام کرد.

افزایش تعداد جذب مهاجر در کانادا به دلیل بدلیل بیکاری های ناشی از covid-19 و افزایش نیروی کار متخصص این کشور منظور شده است.

جدول برنامه ها و ظرفیت ها

افزایش تعداد جذب مهاجر در کانادا به دلیل بدلیل بیکاری های ناشی از covid-19 و افزایش نیروی کار متخصص این کشور منظور شده است.

نیاز به لیست برنامه ها دارید؟؟

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×