به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

مدت زمان دریافت ویزا پس از قبولی در مصاحبه کبک

در صورت قبولی در مصاحبه کبک و اخذ گواهی گزینش دولت کبک Certificate de sélection du Québec شما وارد مرحله پذیرش و صدور ویزا پس از پرداخت هزینه های مربوطه و انجام آزمایشات مدبکال می شوید:

مدت زمان صدور ویزا پس از قبولی در مصاحبه بر اساس اخرین تغییرات به وجود آمده در سایت رسمی و دولتی مهاجرت کانادا و آگاهی از این موضوع که ویزا افیس ما ایرانبان در دمشق سوریه می باشد، مدت زمان صدور ویزا برای کسانی که از طریق تخصص کاری اقدام نموده اند از ۱۵ ماه در ۶ ماه گذشته به ۲۰ ماه افزایش یافته است.

اصل خبر:

Processing times for Quebec skilled worker applications processed by visa offices outside Canada

The tables below indicate application processing times at Canadian visa offices outside Canada. The times are based on how long it took to process 80 percent of all cases between July 1, 2010, and June 30, 2011. Processing times are subject to change

These processing times only apply to the federal part of the processing (at the visa office) once we have received the complete application. It does not include the time it takes for the province of Quebec to process the Certificat de sélection du Québec

Last quarterly update: July 26, 2011

Africa and Middle East

Visa Office

Processing Times
IN MONTHS
(based on a complete application package)

Abidjan – Ivory Coast

18

Abu Dhabi – United Arab Emirates

20

Accra – Ghana

11

Cairo – Egypt

15

Damascus – Syria

20

Nairobi – Kenya

17

Pretoria – South Africa

Rabat – Morocco

19

لینک خبر: http://www.cic.gc.ca/english/information/times/perm/skilled-que.asp

منبع: سایت مهاجرت دولت کانادا

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×