به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

در طی هفته اخیر برای ۲ نفر از دوستان با رشته های ۱۲ و ۰ امتیازی که با  مشاوره من اقدام به تکمیل و ارسال پرونده مهاجرتی خود به دفتر کبک در دمشق  کرده بودند، ایمیلی حاوی فایل نامبر از دفتر مهاجرت کبک در مونترال دریافت کرده اند.

برای اطلاع شما از تاریخ ارسال پرونده و دریافت فایل نامبر :

آقای بولحسنی: متقاضی اصلی همسر (رشته پرستاری: ۱۲ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۰۱/۱۲/۸۹

تاریخ دریافت فایل نامبر: ۰۲۱/۰۴/۹۰

آقای لطفی: متقاضی اصلی  (رشته مهندسی صنایع: ۰ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۲۸/۰۷/۸۹

تاریخ دریافت فایل نامبر: ۲۶/۰۴/۹۰

علت تاخیر: عدم یرداشت هزینه مهاجرت از طریق کردیت کارت و برای بار دوم پرداخت با کردیت کارت

نکته قابل ذکر:

دوستانی که با کردیت کارت قصد پرداخت هزینه های مهاجرتی خود را دارند به تفاوت ۲ مورد زیر دقت نمایند:

با اشاره به این نکته و تجربه یک ساله، تمام دوستان را قبل از پرداخت هزینه  مهاجرت از این جریان آگاه می سازم اما عده ای از دوستان بنا به نظر شخصی اقدام به پرداخت از طریق کردیت کارت می نمایند.

مورد شماره یک:

۱– آقای محمدی   متقاضی اصلی  ( مهندسی شهر سازی: رشته ۶ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۲۷/۰۷/۸۹

تاریخ دریافت فایل نامبر: ۱۴/۱۱/۸۹

پرداخت با مانی اوردر

۲– آقای لطفی   متقاضی اصلی  ( مهندسی صنایع: رشته ۰ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۲۰/۰۷/۸۹

تاریخ دریافت فایل نامبر: ۲۵/۰۴/۹۰

پرداخت با کردیت کارت

مورد شماره دو:

۱– آقای بولحسنی: متقاضی اصلی همسر (رشته پرستاری: ۱۲ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۰۱/۱۲/۸۹

تاریخ دریافت فایل نامبر: ۰۲۱/۰۴/۹۰

پرداخت با مانی اوردر

۲-خانم بازیان   متقاضی اصلی  ( مترجمی: رشته ۶ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۲۵/۱۱/۸۹

تاریخ دریافت فایل نامبر:

پرداخت با کردیت کارت و دریافت نامه عدم برداشت از کردیت کارت در ۱۵/۰۴/۹۰ و ارسال مانی اوردر در ۲۰/۰۴/۹۰

منبع: مشاور شما و فایل نامبر های دریافتی

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×