به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

 در طی روزهای اخیر برای ۲ نفر از دوستان با رشته های ۱۲ امتیازی که با مشاوره من اقدام به تکمیل و ارسال پرونده مهاجرتی خود به دفتر کبک در دمشق کرده بودند، ایمیلی حاوی فایل نامبر از دفتر مهاجرت کبک در مونترال دریافت کرده اند.

برای اطلاع شما از تاریخ ارسال پرونده و دریافت فایل نامبر :

خانم مجدی: متقاضی اصلی همسر (رشته پرستاری: ۱۲ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۰۶/۱۲/۸۹

تاریخ دریافت فایل نامبر: ۰۷/۰۴/۹۰

آقای عرب پور: متقاضی اصلی همسر (رشته آمار: ۱۲ امتیازی)

تاریخ ارسال پرونده: ۲۸/۰۲/۹۰

تاریخ دریافت فایل نامبر: ۰۴/۰۴/۹۰

2 نکته قابل ذکر:

۱-  با انتقال پرونده ها از دمشق به مونترال، نظم خیلی خوبی در ارسال فایل نامبرها البته فقط برای رشته های ۱۲ امتیازی به وجود آمده است که امیدوارم این نظم برای رشته های ۰ و ۶ امتیازی هم به وجود آید.

۲-  متقاضیانی که با رشته های ۰ و ۶ امتیازی در ماه های دی و بهمن سال ۸۹ پرونده مهاجرتی خود را ارسال کرده بودند، همچنان در انتظار دریافت فایل نامبر خود می باشند.

منبع: مشاور شما و فایل نامبر های دریافتی

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×