به خانه کانادایی خود خوش آمدید، ما بیش از ۱۵ سال تجربه و تخصص داریم

M

۱۵ سال تجربه ما تضمین موفقیت شما

هر سال، وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) یک برنامه سطوح مهاجرتی جدید در خصوص برنامه جذب مهاجران از سراسر دنیا منتشر می‌کند.

در سال 2022، کانادا پذیرای بیش از 437،000 مهاجربوده است. در سال 2023، هدف کانادا از جذب مهاجران جدید به تعداد 465،000 نفر و در 2024، قصد دارد که 485،000 مهاجر را جذب کند. برنامه جذب در سال 2025، هدف 500،000 می باشد. جدول زیر خلاصه‌ای از اهداف مهاجرتی کانادا بین سال‌های 2023 تا 2025 بر اساس دسته‌بندی مهاجرتی ارائه می‌دهد:

کلاس مهاجرت202320242025
اقتصادی266,210281,135301,250
فامیلی106,500114,000118,000
پ نهاندگی76,30576,11572,750
بشر دوستامه15,98513,7508,000
کل465,000485,000500,000

چرا کانادا به مهاجر بیشتری نیاز دارد؟
کانادا یکی از کشورهایی است که جمعیتی با سنین بالا و پیر و همچنین یکی از نرخ‌های پایین زایمان درجهان دارد. این وضعیت فشارهای اقتصادی و مالی ایجاد می‌کند. کانادا نرخ کمی از رشد طبیعی جمعیت دارد که به نتایج نرخ کمی از نیروی کار و رشد اقتصادی کم منجر می‌شود. کاهش رشد اقتصادی باعث مشکلاتی در جمع‌آوری مالیات‌های لازم برای پشتیبانی از هزینه‌های اجتماعی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و سایر حوزه‌های مهمی می‌شود که به بهبود شرایط زندگی در کشور کمک می‌کنند.
در نتیجه کانادا از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد جذب مهاجرت خود را افزایش داده تا نرخ جمعیت، نیروی کار و رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. اکنون کانادا به مهاجرت جهت رشد جمعیت و نیروی کار خود و نیز بخش بزرگتری از رشد اقتصادی خود وابسته است.

جزییات برنامه های مهاجرت با جزییات بیشتر را در این جدول بخوانید.

Canada’s Immigration Levels Plan 2023-2025

Immigrant Category202320242025
TargetTargetTarget
Overall Planned Permanent Resident Admissions465,000485,000500,000
اقتصادیFederal High Skilled82,880109,020114,000
Federal Economic Public Policies25,000
Federal Business3,5005,0006,000
Economic Pilots: Caregivers8,50012,12514,750
Atlantic Immigration Pilot Program8,50011,50014,500
Provincial Nominee Program105,500110,000117,500
Quebec Skilled Workers and BusinessSee the Quebec immigration planTo be determinedTo be determined
Total Economic266,210281,135301,250
فامیلیSpouses, Partners and Children78,00080,00082,000
Parents and Grandparents28,50034,00036,000
Total Family106,500114,000118,000
پ نهاندگیProtected Persons in Canada and Dependents Abroad25,00027,00029,000
Resettled Refugees – Government-Assisted23,55021,11515,250
Resettled Refugees – Privately Sponsored27,50527,75028,250
Resettled Refugees – Blended Visa Office-Referred250250250
Total Refugees and Protected Persons76,30576,11572,750
بشر دوستامه و سایرTotal Humanitarian & Compassionate and Other15,98513,7508,000
2023 Francophone Immigration Strategy objective 15,86219,910

آخرین اخبار

error: Content is protected
×

BORMAN

درگاه ارتباطی مجموعه از طریق WhatsApp

×